havolalar

O'zbek Adabiyoti

elektron va audio kitoblar

Image

Shavkat Mirziyoyev

“Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”

Elektron formatda

Image

Cho'lpon

“Kecha va kunduz”

Audio formatda

Elektron formatda

Image

Abdulla Avloniy

“Turkiy guliston yoxud axloq”

Audio formatda

Elektron formatda

Image

Jumaboy Rahimov

“Vatanning sheryurak bahodiri”

Audio formatda

Elektron formatda

Jahon Adabiyoti

elektron va audio kitoblar

Yuridik adabiyotlar

Professor-o‘qituvchilar tomonidan tayyorlangan adabiyotlar

YARATUVCHI: IIV AKADEMIYA